طراحی مجتمع اقامتی

اقامت در مجتمع اقامتی خاص، گرچه می تواند همراه با نوعی اجبار به نظر برسد، اما معماری نوین توانسته است با خلق کیفیات فضایی متفاوت، تعریفی جدید از زندگی در مسکن دسته جمعی ارائه دهد.

برای ارائه تعریفی از عملکرد مجتمع اقامتی میتوان سه شاخصه برای آن ارائه کرد، اول اینکه این مجتمع ها به گروهی خاص با نیازهای مشترک و جمعی تعلق دارد. دوم، اقامت در آن بلند مدت است به گونه ای که بتوان به آن مکانی برای زندگی اطلاق کرد و سوم اینکه مدیریت و اداره مجموعه به صورت تشکیلاتی است.

استفاده کنندگان از مجتمع اقامتی برپایه نوعی اشتراک تعریف می شوند:

  • اشتراک در شرایط سنی و جسمی
  • اشتراک کاری
  • اشتراک تحصیلی
  • …..

که به واسطه آن می توان تحت عنوان گروه کاری یا اجتماعی یا سنی اطلاق نمود. بدین ترتیب طیف وسیعی از انواع فضاها، خدمات و کاربری ها در این نوع مسکن گنجانده می شود که کیفیت های فضایی متفاوتی را بوجود می آورد.

یک گروه اجتماعی فعال مانند دانشجویان و محصلین، غالبا کیفیتی به عنوان فضای خواب و استراحت را می طلبند، در حالی که سالمندان و سالخوردگان دوران بازنشستگی خود را می بایست همراه با مراقبت پرستاری سپری کنند. با توجه به گروه های متفاوت اجتماعی، فضاهای متعدد و گوناگونی که حاصل از نیازهای فردی و گروهی ساکنین است، بوجود می آید.

در این مجتمع ها، مدت اقامت طولانی است، اما همیشگی نیست. اقامت در این مجموعه ها همواره بیش از یک سال است. با این حال نمیتوان آن را همیشگی فرض کرد.چرا که تنها به یک دوره زمانی خاص چون سالخوردگی، دانشجویی و یا اشتغال به کار مشخص محدود می گردد. مدیریت و اداره امور در مجتمع های اقامتی نیز به گونه ای متفاوت است. از یک سو به دلیل ارائه برخی خدمات رفاهی نیاز به تشکیلات اداری احساس می شود و از سوی دیگر به دلیل عدم ارائه خدمات در سطح یک هتل همچون خانه داری و رستوران، تشکیلات اداری در حد مشخصی محدود می گردد.

تغییر الگوی روابط اجتماعی و پدیده های جدید در زندگی، سبب شده است تا بسیاری از افراد جامعه در دوره ای از زندگی خود در این نوع مسکن اقامت گزینند، لذا افزایش کمی و کیفی آن بیش از گذشته احساس می شود.

موسسه تحقیقاتی سبک معماری ایران، عرصه های مختلف مجتمع های اقامتی را به تفصیل بررسی و توضیح می دهد. با مراجعه به صفحات دیگر، می توانید کاربریهای اقامتی را مشاهده و توضیحات کافی در رابطه با آن را مطالعه نمایید. از جمله می توان به صفحات مطالعات طرح مجموعه های اقامتی، پروپوزال و پایان نامه، مقالات مربوطه، پاورپوینت های مربوط به مجتمع های اقامتی و سفارش پروژه مراجعه نمود.

نتایج مطالعات و پژوهش های کارشناسان سبک معماری ایران  جهت آشنایی معماران  و دانشجویان معماری و شهرسازی عزیز با فضاها و ضوابط و استانداردهای مجتمع اقامتی ارائه شده است. بنابراین با مطالعه کامل مطالب می توانید به شناخت صحیح و جامعی برسید.

علاوه بر این، نمونه های متنوعی از مجتمع های اقامتی در قالب معرفی آن ، این امکان را ایجاد میکند تا علاوه بر آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانید سیر تحولات سبک ها و گرایش های طراحی معماری مجتمع های اقامتی را پیگیری نمایید.

همچنین معمارانی که پایه گذار و مبدع روش خاصی هستند در این بخش معرفی شده و نمونه کارهای آنها ارائه می گردد. بنابراین می توانید به شناخت جامعی از عملکرد محتمع های اقامتی برسید.

این بخش از پژوهش های کارشناسان موسسه سبک معماری ایران گامی است در جهت معرفی نمونه های موفق از این عملکرد، تا مطالعه و دقت در چگونگی حل مسائل مطرح شده در هر پروژه و ارائه پاسخ معماری به آن در ارتقا دانش طراحی موثر واقع شود.

مراحل سفارش

  • گام اول؛ ثبت سفارش

  • گام دوم؛ توافق و پرداخت بیعانه

  • گام سوم؛ تحویل

  • گام چهارم؛ اصلاح و رضایت

ثبت سفارش فوری

لطفا سفارش فوری خود را از اینجا ارسال بفرمایید

شبکه های اجتماعی