مهدکودک و مدارس پیش دبستانی

با تغییرات الگوهای  سنتی خانواده در دهه های اخیر و به دنبال آن دگرگونی در عادات اعضای خانواده، فضاهای آموزشی مهدکودک  همچون یک نیاز واقعی مطرح شده است. این فضا پرورش دهنده ویژگی هایی است که زمانی مستقیما در محیط خانواده انجام می شد.

از آنجا که تجربیاتی که کودک در اولین سالهای حیات خود کسب می کند، در رشد و نمو سالهای آتی او بسیار اهمیت دارد.  طراحی محیط شکوفایی کودک طی این مراحل از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است.

مطالب تهیه شده توسط کارشناسان سبک معماری ایران، نشان دهنده ابتکار، خلاقیت و توانایی معمارانی است که به واسطه آن موقعیتی مطلوب را برای رشد نامحدود ویژگی های جسمانی، عاطفی و خلاقیت های فردی کودکان فراهم می آورد.

برای آشنایی بیشتر با اصول طراحی مهدکودک ، به تحلیل چند مهد کودک مدرن و بسیار زیبا در  کشورهای جهان می پردازیم .

محصولات مرتبط با تحلیل مهدکودک و مدارس پیش دبستانی
مطالب مرتبط با مهدکودک و مدارس پیش دبستانی
مهدکودک سوروگا