طراحی مجتمع آموزشی

نگاهی عمیق به تاریخچه و سیر تحولات این عملکرد در دهه های گذشته تا به امروز ما را در فهم دقیق تر تغییرات پدید آمده در تعاریف، نیازها و دیدگاه ها در خصوص معماری فضای آموزشی و همچنین چگونگی پاسخگویی معماران یاری می رساند. فضای آموزشی باید پاسخگوی انتظارات و نیازهای دانش آموزان باشند.  فرآیند یادگیری بدون توجه و تمرکز دانش آموز امری محال است. پویایی فضای آموزشی محدود به کلاس درس نبوده و سایر فضاهای ارتباطی و خصوصا فضای باز مجموعه نیز نقش موثری در این خصوص دارند.  یادگیری و رشد خلاقیت دانش آموزان وابسته به موفقیت معماران در طراحی مناسب فضای آموزشی است. علاوه بر توجه به الگوها و استانداردهای طراحی و شکل و فرم کلاسها و راهروها و سلسله مراتب دسترسی، توجه به خلاقیت و نوآوری در طراحی فضای آموزشی نیز باید مورد توجه معماران قرار گیرد. سرعت رشد و تغییر نیازهای نسل جوان دانش آموز امروزی به مراتب بیش از تغییرات اساسی در طراحی فضای آموزشی است. علاوه بر دانش آموزان، آموزگاران نیز نیازها و دغدغه هایی به مراتب متفاوت از معلمان نسلهای گذشته دارند که باید علاوه بر توجه به نیازهای دانش آموزان، مورد توجه طراحان قرار گیرد.

موسسه سبک معماری ایران در این بخش سعی بر آن دارد معماران و دانشجویان معماری را علاوه بر زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی فضای آموزشی،  با مقیاس، نظام توده و فضا، ساختار پلان، نور و رنگ این عملکرد آشنا نماید. با مراجعه به صفحات دیگر، می توانید توضیحات کافی در رابطه با مجتمع آموزشی را مطالعه نمایید.  از جمله می توان به صفحات مطالعات طرح مجتمع آموزشی، پروپوزال و پایان نامه، مقالات مربوطه، پاورپوینت های مربوط به مجتمع آموزشی و سفارش پروژه مراجعه نمود. نتایج مطالعات و پژوهش های کارشناسان سبک معماری ایران  جهت آشنایی معماران  و دانشجویان معماری و شهرسازی عزیز با عرصه های آموزشی ارائه شده است. بنابراین با مطالعه کامل مطالب می توانید به شناخت صحیح و جامعی برسید. علاوه بر این، نمونه های متنوعی از مجتمع های آموزشی در قالب معرفی آن اثر معماری، این امکان را ایجاد میکند تا معماران علاوه بر آشنایی و مقایسه آثار مشابه، بتوانند سیر تحولات سبک ها و گرایش های طراحی معماری مجتمع آموزشی را پیگیری نمایند. همچنین معمارانی که پایه گذار و مبدع روش خاصی هستند در این بخش معرفی شده و نمونه کارهای آنها ارائه می گردد. بنابراین می توانید به شناخت جامعی از کاربری مجتمع آموزشی برسید.

امید است مطالب این بخش، راهنمای مناسب جهت شناخت تاریخچه، پیچیدگی عملکرد و تغییرات دیدگاه ها در خصوص طراحی فضای آموزشی به شمار رود.