گام اول؛ ثبت سفارش

بمنظور ثبت سفارش،  فرم مربوطه را به طور کامل و دقیق پر نمایید. دقت کنید که تعیین هزینه پروژه شما بر اساس توضیحات شما در این بخش خواهد بود، لذا خواهشمند است پروژه خود را بطور کامل تشریح فرمایید.

  • شرح درخواست شما توسط همکارن مربوطه بررسی و روش های پیشنهادی هر پژوهشگر با هزینه مربوطه در کمتر از ۲۴ ساعت به شما اعلام خواهد شد.
  • در صورت نیاز به توضیحات شفاهی به کارشناس موسسه سبک معماری ایران، امکان این کار پس از واریز بیعانه و رضایت طرفین امکان پذیر خواهد بود.